Omfattar supportavtalen för Azure förhandstjänster eller -funktioner (beta)?

Support för förhandstjänster och -funktioner ges endast för offentliga förhandsversioner (se vanliga frågor och svar ovan). För icke-offentliga förhands- och/eller betatjänster finns support endast via våra forum eller andra kanaler. Supportavtalen för Azure omfattar inte icke-offentliga förhandstjänster. Allmänt sett ingår teknisk support för tjänster och funktioner i offentliga förhandsversioner om du har köpt ett supportavtal för Azure. Vissa undantag gäller för support för offentliga förhandsversioner, och de tjänster/funktioner som inte omfattas av supportavtalet hittar du här. Privata eller begränsade förhandsversioner omfattas inte av supportavtalen för Azure och det finns eventuellt support för dem via Azure-forumen. Teknisk support för en tjänst eller funktion i offentlig förhandsversion är begränsad till reparationsproblem och är endast tillgänglig på engelska, med support dygnet runt för allvarlighetsgrad A och B (enligt ditt supportavtal).

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Microsoft ger dig tillgång till kraftfull, konversationsbaserad AI och språkförståelse för naturliga språk, Bot Framework med öppen källkod, support i företagsklass samt fullständigt ägarskap och kontroll över dina data.

  • Använd Bot Framework SDK V4 för nya konversationsbaserade upplevelser. Många kunder ansåg att dialogmodellerna i Bot Framework SDK V3 var för oflexibla och begränsade, så Bot Framework SDK V4 är modulär och flexiblare. Den ger dig en färdig grund för robotmallar och lösningsacceleratorer. Om du redan har skapat robotar med Bot Framework SDK V3 så kommer dessa att fortsätta att fungera inom överskådlig tid. Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om Bot Framework