Stöder Azure-robotar förmågor för naturligt språk som Alexa?

Ja, Bot Framework stöder naturlig språkförståelse via LUIS (Language Understanding Service). Läs mer om LUIS: https://www.luis.ai.

Azure Bot Service

Relaterade frågor och svar