How much does it cost to upgrade my subscription?

The Pay-As-You-Go Azure subscription is our most popular and flexible payment plan. When you upgrade and remove the spending limit on your free account, you still get access to more than 25 services that are always free, plus 12 months of popular free services. With a Pay-As-You-Go subscription, you only pay for what you use—no minimum spending requirements or commitments, and you can cancel anytime.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.