Common errors during Classic to Azure Resource Manager migration

Virtuella datorer

Relaterade frågor och svar

  • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

  • Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.

  • Kanske. Om status är Stopped (Deallocated) (Stoppad (Frigjord)) debiteras du inte. Om status är Stopped Allocated (Stoppad Tilldelad) debiteras du för tilldelade virtuella kärnor (inte för själva programvarulicensen). Fullständig information om tillstånd för virtuella datorer finns här. StatusFakturerasInformation| | |Startar|Ja|Virtuella datorers första startläge när uppstartscykeln körs. Den här perioden faktureras eftersom de virtuella datorerna körs.| |Igång (startad)|Ja|Den virtuella datorns driftläge.| |Stoppad|Ja|Du faktureras för tilldelade kärnor, men inte för programvarulicensen. Obs! Om du vill placera en virtuell dator i läget "Stopped" (Stoppad) använder du energialternativet i den virtuella datorn och inte från den klassiska Microsoft Azure-portalen.| |Borttagen (frigjord)|Nej|Kärnor tilldelas inte längre till den virtuella datorn och debiteras inte längre. Obs! – Det enda sättet att stoppa alla virtuella datorer i en molntjänst är att ta bort både mellanlagrings- och produktionsdistributionerna.|