Kommer ändringar som görs på mitt GitHub-konto att påverka mitt Microsoft-konto?

Ändringar du gör på ditt GitHub-konto ändrar inte ditt Microsoft-konto, och ändringar du gör på ditt Microsoft-konto ändrar inte ditt GitHub-konto. Ditt GitHub-konto och ditt Microsoft-konto är fortfarande separata enheter. Mer information finns på supportsidan.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Azure Log Analytics doesn’t affect the operational database or data warehouse. Log Analytics doesn’t use any on-premises data store—data is sent directly to the Log Analytics service in the cloud from the Operations Manager management server.

  • Kunskapsbasen har stöd för Markdown. Den automatiserade extraheringen från URL:er har dock begränsade funktioner för konvertering mellan HTML och Markdown. Om du vill använda Markdown med fullständiga funktioner kan du modifiera ditt innehåll direkt i tabellen, eller ladda upp en kunskapsbas med det formaterade innehållet.