Fungerar min robot med Alexa?

En lista över kanaler som stöds finns på https://aka.ms/bfchannels. Bot Framework-teamet utvärderar kontinuerligt utbudet av aktuella och kommande kanaler.

Azure Bot Service

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Ja, robotar stöder tal via en Direct Line Speech-kanal.

  • Mer information om Microsoft Bot Framework SDK finns på https://github.com/microsoft/botframework.

  • Exempel på Power BI-instrumentpaneler finns i Power BI-analysexemplet som visar hur du utvinner insikter om din robots prestanda och kvalitet.

  • Använd Bot Framework SDK V4 för nya konversationsbaserade upplevelser. Många kunder ansåg att dialogmodellerna i Bot Framework SDK V3 var för oflexibla och begränsade, så Bot Framework SDK V4 är modulär och flexiblare. Den ger dig en färdig grund för robotmallar och lösningsacceleratorer. Om du redan har skapat robotar med Bot Framework SDK V3 så kommer dessa att fortsätta att fungera inom överskådlig tid. Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om Bot Framework

  • Med QnA Maker kan du skapa en robot som ger konversationssvar på frågor som finns i dokumentationen, som en sida med vanliga frågor och svar. Läs mer om hur QnA Maker fungerar