Can I use the prepaid Azure Monetary Commitment funds from my Enterprise Agreement to pay for Visual Studio Team Services?

Yes, your prepaid funds can be applied to all Visual Studio Team Services charges, except for third-party extensions offered in the Visual Studio Marketplace. Third-party extensions are billed separately.

Relaterade frågor och svar

  • Läs om vilka webbläsare som stöds.

  • Läs om stöd för kontotyper.

  • Läs mer om fakturering.

  • Läs mer om att stänga en organisation.

  • Läs mer om Visual Studio Marketplace.

  • Läs om stöd för kommersiella projekt.