Can I use the monthly Azure credit that I receive as a Visual Studio subscriber to pay for Team Services?

While the monthly credit does not apply toward Visual Studio Team Services purchases, you can still use this Azure subscription for billing. You’ll just need to set up a method of payment and remove the $0 spending cap. Learn more about monthly Azure credits for Visual Studio subscribers.

Related questions and answers

  • Läs om vilka webbläsare som stöds.

  • Läs om stöd för kontotyper.

  • Läs mer om Visual Studio Marketplace.

  • Läs mer om att stänga en organisation.

  • Läs mer om fakturering.

  • Läs mer om att skapa andra lösningar än Microsoft-lösningar.