Can I use the monthly Azure credit that I receive as a Visual Studio subscriber to pay for Team Services?

While the monthly credit does not apply toward Visual Studio Team Services purchases, you can still use this Azure subscription for billing. You’ll just need to set up a method of payment and remove the $0 spending cap. Learn more about monthly Azure credits for Visual Studio subscribers.

Relaterade frågor och svar

  • Läs om stöd för kontotyper.

  • Läs om vilka webbläsare som stöds.

  • Läs mer om fakturering.

  • Läs mer om Visual Studio Marketplace.

  • Läs mer om att stänga en organisation.

  • Läs om stöd för kommersiella projekt.