Kan jag använda mina Windows Server-licenser både lokalt och i molnet?

Datacenter Edition-kunder kan använda licenser både lokalt och i Azure. Standard Edition-kunder kan konvertera licensen. När du väl har tilldelat Azure Hybrid-förmånen till Azure kan du emellertid inte använda Standard Edition-licensen lokalt.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.