Kan jag använda mina Windows Server-licenser både lokalt och i molnet?

Datacenter Edition-kunder kan använda licenser både lokalt och i Azure. Standard Edition-kunder kan konvertera licensen. När du väl har tilldelat Azure Hybrid-förmånen till Azure kan du emellertid inte använda Standard Edition-licensen lokalt.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Microsoft Online Subscription Program (MOSP)-kunder (t.ex. Web-Direct) kan se information om en Marketplace-prenumeration under menyn Marketplace på Azures faktureringsportal. Kunder som har köpt virtuella datorer från Marketplace kan se sina uppskattade, upplupna kostnader på Microsoft Azure-hanteringsportalen. EA-kunder (Enterprise Agreement) kan se information om en Marketplace-prenumeration på fliken ”Azure Marketplace” i fakturerings- och kontohanteringsvyn på Enterprise-portalen. Obs! Indirekta EA-kunder ser bara erbjudande- och användningsinformation. Prisinformation kommer inte att vara tillgänglig på Enterprise-portalen.

  • Tjänstepartner kan ansöka om registrering genom att fylla i ett formulär i Azure Partner Directory. Vi vill att våra kunder ska göra affärer med Microsofts bästa partnerföretag, så det är bara företagen i Microsoft Partner Network som har Cloud Platform-kompetensen Silver eller Gold som står med i Azure Partner Directory. När du har skickat din ansökan till Azure Partner Directory kommer vi att kontrollera informationen och skicka en länk till registreringsportalen där du kan fylla i din marknadsföring. När du lämnar in profilen blir den offentlig inom 3 arbetsdagar förutsatt att profilen är fullständig och korrekt.