Kan jag använda Azure utan kostnad?

Med ett kostnadsfritt Azure-konto får du populära tjänster kostnadsfritt i 12 månader, en kredit på 200 USD för att utforska Azure-tjänster under 30 dagar plus över 25 tjänster som alltid är kostnadsfria. Skapa ett kostnadsfritt konto här.

Related questions and answers

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • SLA-krediterna för Azure beräknas per prenumeration procentuellt utifrån fakturan för aktuell tjänst för den faktureringsmånad som serviceavtalet inte uppfylldes. Tjänstkrediterna tillämpas på efterföljande månads faktura. Generellt ger vi 10 % kredit om vi understiger den första tröskeln (99,95 % eller 99,9 %, beroende på tjänsten) och 25 % om vi understiger den efterföljande tröskeln (99 %). Fullständig information finns på vår sida om serviceavtal.

  • Du kan ange att utgiftsgränsfunktionen automatiskt ska aktiveras på nytt i början av nästa faktureringsperiod. Utgiftsgränsen kan inte aktiveras på nytt för den aktuella faktureringsperioden när den har inaktiverats.