Kan jag använda Azure kostnadsfritt utan något kostnadsfritt konto?

Du måste registrera dig för ett kostnadsfritt konto för att kunna använda Azure. När du registrerar dig får du en kredit på 200 USD för att utforska Azure-tjänster under 30 dagar, tillgång till populära tjänster kostnadsfritt i 12 månader och tillgång till över 25 tjänster som alltid är kostnadsfria. Efter de 30 dagarna eller när du har använt din kredit på 200 USD kan du fortsätta använda de kostnadsfria tjänsterna om du uppgraderar kontot till en Betala per användning-prenumeration på Azure och tar bort utgiftsgränsen. Om du bara använder de tjänstkvoter som ingår för tjänster som alltid är kostnadsfria behöver du inte betala något.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Indirekta EA-kunder måste kontakta sin LSP (Licensing Solution Provider) för alla frågor om priser för Azure Marketplace.

  • Microsoft Online Subscription Program (MOSP)-kunder (t.ex. Web-Direct) kan se information om en Marketplace-prenumeration under menyn Marketplace på Azures faktureringsportal. Kunder som har köpt virtuella datorer från Marketplace kan se sina uppskattade, upplupna kostnader på Microsoft Azure-hanteringsportalen. EA-kunder (Enterprise Agreement) kan se information om en Marketplace-prenumeration på fliken ”Azure Marketplace” i fakturerings- och kontohanteringsvyn på Enterprise-portalen. Obs! Indirekta EA-kunder ser bara erbjudande- och användningsinformation. Prisinformation kommer inte att vara tillgänglig på Enterprise-portalen.