Kan jag använda ett arbetskonto med min Visual Studio-prenumeration?

Du måste använda ett Microsoft-konto för att aktivera din Visual Studio-prenumeration, men sedan kan du länka dina förmåner till ditt arbetskonto via portalen Mitt konto. Du får samma fördelsnivå oavsett om du använder ett arbetskonto eller ett Microsoft-konto.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.