Kan jag använda ett arbetskonto med Azure DevOps?

Läs om stöd för kontotyper.

Azure DevOps

Relaterade frågor och svar

  • Läs mer om att skapa andra lösningar än Microsoft-lösningar.

  • Läs om kontoåtkomst.

  • Läs mer om fakturering.

  • Läs om problem med köp.

  • Lär dig hur du använder belastningstest.

  • Lär dig hur du konfigurerar HTTPS.