Kan jag höja eller sänka tjänstnivån? Om ja, hur påverkar det mina kostnader?

Ja, det är möjligt att ändra SKU i den hanterade nivån med Azure CLI. Användare debiteras priset för föregående SKU tills ändringsdatumet och därefter det nya SKU-priset.

Container Registry

Relaterade frågor och svar

  • Standardavgifter för nätverksfunktioner gäller för utgående nätverk från eller mellan Azure-datacenter. Vi rekommenderar att du har ett register i samma datacenter som containerdistributionerna. Se förhandsversionen av geo-replikeringsfunktionen för hantering av flera regioner som en, som ger nätverksnära distributioner i flera regioner.

  • Fakturan kommer att visa kostnaden för varje hanterat register baserat på SKU för registret, samt eventuella nätverksavgifter.

  • Basic-, Standard- och Premium-nivåerna inkluderar ett visst mått av lagring i priset. När lagringen överskrider den inkluderade mängden debiteras registren för den extra lagringen.