Kan jag uppgradera eller nedgradera mellan Premium och andra nivåer?

Ja, det är tekniskt möjligt att uppgradera och nedgradera mellan Premium och andra nivåer. Riktlinjer för hur du migrerar din lösning från Standard till Premium (meddelandefunktion) finns i det här blogginlägget.

Service Bus

Relaterade frågor och svar

 • Premium-nivån i Service Bus-meddelandetjänsten innehåller alla meddelandefunktionerna i köer och ämnen i Azure Service Bus med förutsägbara, upprepade prestanda, högre dataflöde samt ökad tillgänglighet. På Premium-nivån används en dedikerad modell för resurstilldelning för att tillhandahålla isolering av arbetsbelastningar och konsekventa prestanda. Eftersom beräknings- och minnesresurser på Premium-nivån är dedikerade debiteras inga transaktionsavgifter per meddelande som på andra nivåer. Alla transaktioner ingår i meddelandeenhetsallokeringen.

 • Premium-nivån för Service Bus-meddelandetjänsten har en fast daglig avgift per köpt meddelandeenhet. Namnområden som skapats på Premium-nivån kan ha en, två eller fyra meddelandeenheter som vardera räknas av mot de dagliga avgifterna för det angivna antalet meddelandeenheter. Premium-namnområden kan ändra antalet köpta meddelandeenheter när som helst, men den dagliga avgiften baseras på det högsta antalet meddelandeenheter som tilldelats namnområdet.

 • En Brokered Connection definieras som något av följande:

  1. En AMQP-anslutning från en klient till ett ämne, en prenumeration, en kö eller en händelsehubb.
  2. Ett HTTP-anrop för att ta emot ett meddelande från ett ämne eller en kö i Service Bus med ett mottagningstidsgränsvärde som är större än noll. Microsoft debiterar för det högsta antalet samtidiga Brokered Connections som överstiger det antal som ingår (1 000 på nivåerna Standard och Premium). Det högsta antalet mäts per timme. Detta beräknas proportionellt genom att dividera med 730 timmar per månad och summera över faktureringsperioden. Det antal som ingår (1 000 Brokered Connections per månad) räknas av mot summan av högsta antal per timme i slutet av faktureringsperioden. Exempel:
  3. 5 000 klienter ansluts, vardera med en enkel AMQP-anslutning, och tar emot kommandon från ett Service Bus-ämne och skickar händelser till köer. Om alla klienter är anslutna i 12 timmar varje dag får du följande anslutningsavgifter (utöver andra Service Bus-avgifter): 5 000 anslutningar * 12 timmar * 30,5 dagar / 730 = 2 500 asynkrona anslutningar. Efter månadskvoten på 1 000 Brokered Connections skulle du debiteras för 1 500 Brokered Connections.
  4. 5 000 klienter tar emot meddelanden från en Service Bus-kö via HTTP, med en tidsgräns som inte är noll. Om alla enheter är anslutna i 12 timmar varje dag får du följande anslutningsavgifter (utöver andra Service Bus-avgifter): 5 000 HTTP-mottagningsanslutningar * 12 timmar per dag * 30,5 dagar / 730 timmar = 2 500 asynkrona anslutningar.
 • Ja, det gör de. Du debiteras inga anslutningsavgifter för att skicka händelser via HTTP, oavsett antalet sändande system eller enheter. Att ta emot händelser via HTTP med en tidsgräns som är större än noll, vilket ibland kallas ”longpolling”, genererar Brokered Connection-avgifter. AMQP-anslutningar genererar Brokered Connection-avgifter oavsett om anslutningarna används till att skicka eller ta emot. Observera att 100 Brokered Connections tillåts utan kostnad i ett Basic-namnområde (detta är även det högsta antalet Brokered Connections som tillåts för Azure-prenumerationen). De första 1 000 Brokered Connections i ett Standard-namnområde i en Azure-prenumeration ingår utan extra kostnad (utöver basavgiften). Eftersom dessa kvoter räcker för många scenarier för tjänst-till-tjänst-meddelanden blir Brokered Connection-avgifter endast relevanta om du planerar att använda AMQP- eller HTTP-longpolling med ett stort antal klienter, d.v.s. för att uppnå en effektivare händelseströmning eller aktivera tvåvägskommunikation med tusentals eller miljontals enheter eller appinstanser.

 • En meddelandeenhet är en uppsättning dedikerade resurser som är reserverade enbart för Premium-namnområden. Den här resursuppsättningen kan erbjuda konsekventa och upprepade prestanda för arbetsbelastningar med meddelanden. Alla Premium-namnområden kan ha en, två eller fyra meddelandeenheter och resurstilldelningen ökar linjärt: två meddelandeenheter är dubbelt så många resurser som en meddelandeenhet.

 • Vi drar 64 kB för varje anslutning till din lyssnare. Detta dras från de kostnadsfria 5 GB vi erbjuder varje månad med lyssnarenheter. Avgiften för lyssnarenheten beräknas per timme i steg om 5 minuter. Du blir inte debiterad för flera öppningar och stängningar för utvecklings-/testningssyften.