Kan jag prova Azure utan kostnad, utan risk för att debiteras?

Ja. Med vår utgiftsgräns kan de kunder som registrerar sig för ett erbjudande om en kostnadsfri utvärderingsversion, Visual Studio, MPN eller BizSpark använda Azure utan att behöva betala så länge utgiftsgränsen är aktiverad.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.