Kan jag överföra serverlicenser till Azure och köra dem i Virtual Machines?

Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.

Virtuella datorer

Relaterade frågor och svar

  • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

  • Lär dig hur du konfigurerar autoskalning.