Kan jag växla mellan faktureringsmodellerna ”per användare” och ”per autentisering” när som helst?

Faktureringsmodellen väljs under resursskapandet och kan inte ändras när resursen har tillhandahållits. Däremot går det att skapa en ny resurs för Multi-Factor Authentication som ersätter den ursprungliga. Observera att användarinställningar och konfigurationsalternativ inte kan överföras till den nya resursen.

Multi-Factor Authentication

Relaterade frågor och svar

  • Faktureringen baseras på antalet användare som aktiverats för Multi-Factor Authentication.

  • Fakturerings-/användningsmodellen ”per användare” eller ”per autentisering” väljs när en Multi-Factor Authentication-leverantör skapas i den klassiska Microsoft Azure-portalen. Det är en förbrukningsbaserad resurs som faktureras mot organisationens Azure-prenumeration, precis som virtuella datorer eller webbplatser.

  • Vissa Azure Multi-Factor Authentication-funktioner erbjuds kostnadsfritt för Azures globala administratörer när motsvarande Azure Active Directory-katalog inte har tillhandahållits med Azure Multi-Factor Authentication för kataloganvändare.

  • Alla kostnader överförs till ”per användare”- eller ”per autentisering”-kostnaden för tjänsten. Organisationen (ändrad från ”du”) debiteras inte för enskilda telefonsamtal eller sms till användarna när Azure Multi-Factor Authentication används. Telefonägare kan debiteras för roaming-relaterade eller andra kostnader från deras telefonoperatörer när de tar emot telefonsamtal eller sms.