Kan jag själv ange vilket Content Delivery Network-datacenter som ska användas för slutanvändarna?

Nej. Datacenter väljs utifrån slutanvändarnas nätverkskonfigurationer och kan inte styras av utvecklaren. Användare kan betjänas av platser som Internetleverantören har ställt in och till noder som anses ligga närmare ur ett logiskt perspektiv, inte nödvändigtvis ur ett fysiskt.

Content Delivery Network

Relaterade frågor och svar

 • Tillgängligheten för innehåll i Content Delivery Networks lokala cacheminnen (kallas ofta cachekraft) påverkas av flera faktorer:

  • Huvudvärden för förfallotid (maxålder)
  • Den totala storleken på utvecklarens innehållsbibliotek (hur mycket som kan cachelagras)
  • Aktiv sidmängd (hur mycket som för närvarande är cachelagrat)
  • Trafik (hur mycket som hanteras)
  • Cacheomsättning (hur ofta objekt läggs till och tas bort i cacheminnet) En utvecklare med hög omsättning och hög trafik får till exempel lägre cachekraft än andra användare eftersom objekt oftare växlas ut och in. Detta medför högre avgifter för Storage och Dataöverföring eftersom det behövs fler förfrågningar. Du kan minska behovet av förfrågningar genom att förlänga maxåldern för sidhuvuden så att objekt kan sparas i Content Delivery Network längre.
 • Priset på Content Delivery Network-dataöverföringar baseras på platsen för noden varifrån överföringarna servas och inte på var slutanvändaren finns. Följande geografiska områden motsvarar zonerna för Azure Content Delivery Network som anges i listan ovan. En detaljerad lista över nodplatser finns i dokumentationen PoP-platser (Point of Presence).

  • Zon 1: Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika
  • Zon 2: Asien och stillahavsområdet (inklusive Japan)
  • Zon 3: Sydamerika
  • Zon 4: Australien
  • Zon 5: Indien
 • Ett enda pris för områden som täcks av befintliga Content Delivery Network-zoner.

 • Nej. När det kommer en förfrågan till Content Delivery Network om ett objekt som inte finns på en gränsplats görs en standardförfrågan till Azure Storage om att få dessa data. Kostnaden för att läsa data från Storage och överföra data från Storage till Content Delivery Network baseras på ordinarie avgifter för Storage och dataöverföring.