Kan jag skala mediereserverade enheter? Finns det några begränsningar?

Ja, du kan skala antalet mediereserverade enheter i ditt konto. Trots att det finns standardbegränsningar i Azure Portal, till exempel max 25 st mediereserverade S2-enheter, kan dessa begränsningar överskridas. Du kan kontakta oss om du behöver en högre gräns.

Media Services

Relaterade frågor och svar

 • Båda kanterna på indatavideon måste rymmas inom den indataupplösning som stöds för varje mätare. Om exempelvis en video på 600 x 481 överskrider den maximala upplösningen på 640 x 480 för S1 och båda kanterna är större än 480, tillämpas S2 istället.

 • Ja, du kan köpa flera enheter för strömning för att strömma innehåll.

 • Genom att lägga till mediereserverade enheter till ditt konto försäkrar du dig om att flera filer bearbetas samtidigt, och genom att ändra typen av mediereserverad enhet kan du ändra hastigheten filerna bearbetas på. Om ditt konto till exempel har tre mediereserverade enheter av typen S1 bearbetas upp till tre filer samtidigt. Genom att ändra typen av reserverad enhet till S3 bearbetas varje fil snabbare. Mer information finns i vår dokumentation.

 • Du debiteras enligt det högsta antalet enheter för strömning som levereras under en dag. I det här exemplet debiteras du för fyra enheter för strömning för den dagen.

 • En enhet för strömning ger en dedikerad uppsättning resurser för strömning av innehåll, där varje enhet ökar den garanterade bandbredden med upp till 200 Mbit/s.

 • Det beror på det aktuella tillståndet för en kanal. Möjliga värden omfattar:

  • Stoppad. Det här är starttillståndet för kanalen när den har skapats. I det här tillståndet kan kanalegenskaperna uppdateras, men strömning är inte tillåtet.
  • Startar. Kanalen startas. Inga uppdateringar eller strömning tillåts i det här tillståndet. Om ett fel inträffar återgår kanalen till tillståndet ”Stoppad”.
  • Körs. Kanalen kan bearbeta direktsända strömmar.
  • Stoppas. Kanalen stoppas. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.
  • Tar bort. Kanalen tas bort. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet. Följande tabell visar hur kanaltillstånd mappas till faktureringsläget. |Kanaltillstånd|Portalgränssnittsindikatorer|Fakturerad?| |---|---|---| |Startar|Startar|Nej (övergångsläge)| |Körs|Klart (inga program körs) eller Strömmar (minst ett program körs)|Ja| |Stoppas|Stoppas|Nej (övergångsläge)| |Stoppad|Stoppad|Nej|