Kan jag spara konversationer och använda vid utbildning av personal?

Avskrifter är användbara för att granska konversationshistorik: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-debug-transcript.

Azure Bot Service

Related questions and answers