Kan jag flytta Azure DevOps-objekt mellan Azure-resursgrupper eller byta namn på den resursgrupp de finns i?

Läs mer om alternativ för resursgrupper.

Azure DevOps

Relaterade frågor och svar

  • Läs mer om att skapa andra lösningar än Microsoft-lösningar.

  • Läs om kontoåtkomst.

  • Läs mer om fakturering.

  • Läs om problem med köp.

  • Lär dig hur du använder belastningstest.

  • Lär dig hur du konfigurerar HTTPS.