Kan jag skaffa en ny kostnadsfri Azure-utvärderingsversion om jag inte använde den när jag hade registrerat mig för den?

För närvarande finns inget sätt att förlänga utvärderingsperioden av Azure eller att registrera sig för mer än en kostnadsfri utvärderingsprenumeration per kund. Men om din utvärderingsperiod upphörde innan du hann utnyttja den så kan du fortfarande experimentera och bygga med Azure genom att uppgradera till en prenumeration enligt principen Betala per användning. Om du bara använder de tjänstkvoter som ingår kostnadsfritt behöver du inte betala något.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Windows Server kan licensieras via ditt SPLA-avtal eller via slutanvändarnas licenser om de är kvalificerade för Disaster Recovery Software Assurance-förmånen.

  • Indirekta EA-kunder måste kontakta sin LSP (Licensing Solution Provider) för alla frågor om priser för Azure Marketplace.