Kan jag distribuera API Management-proxyn lokalt i mitt eget datacenter?

Nej. Det finns för närvarande inget alternativ för lokal distribution, men du kan rösta på uservoice om du skulle vilja ha en sådan funktion. Du kan däremot använda den Azure-baserade API-hanteringen med lokala system och data.

API Management

Relaterade frågor och svar

  • Utvecklarnivån är avsedd för utvärdering av API Management, samt utveckling och funktionstest. Kunder bör inte använda den här nivån till produktion.

  • Kunder kan skala API Management genom att lägga till eller ta bort enheter. Varje enhets kapacitet beror på dess nivå. För standardnivån tillhandahålls exempelvis ett beräknat maximalt dataflöde på ungefär 2 500 begäranden per sekund. När du lägger till enheter skalas kapaciteten proportionerligt. Två standardenheter tillhandahåller till exempel ungefär 5 000 begäranden per sekund.