Kan jag använda Azure Hybrid-förmånen med andra produkter än Windows Server?

Nej, Azure Hybrid-förmånen gäller endast för Windows Server Standard- och Datacenter-utgåvor. Du kan distribuera befintliga SQL Server-licenser i molnet utan extra kostnad genom att använda License Mobility separat.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • No. You can use Azure Log Analytics by only using the Log Analytics agent on the servers or virtual machines that you’d like to onboard.

    If you’re using Log Analytics through a System Center Operations Manager environment, then you need to install the latest update rollup for System Center 2012 R2. Check your version of Operations Manager by going to the Console Administration page.

  • Efter respitperioden på 30 dagar kan du inte längre förnya din prenumeration på Azure-utvecklarverktyg för utbildning. Utbildningspersonalen, övrig personal och studenterna förlorar även tillgången till programvaran i din Education Hub Store. Du måste registrera i programmet på nytt för att få ett nytt ID-nummer för prenumerant. När ID-numret för prenumerant har aktiverats får studenterna åter tillgång till Education Hub Store.