Kan kunden köra Microsoft Office och Windows 7-klienten på virtuella datorer med License Mobility för Software Assurance?

Nej. Enligt Microsofts produktanvändningsrättigheter (PUR) licensieras inte Office och Windows 7 för att köras på virtuella datorer. Microsoft Office i synnerhet klassificeras i PUR som skrivbordsprogram, som inte ingår i Licensing Mobility. Mer information finns på webbplatsen för Microsofts produktanvändningsrättigheter.

Related questions and answers

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Exempel på Power BI-instrumentpaneler finns i Power BI-analysexemplet som visar hur du utvinner insikter om din robots prestanda och kvalitet.

  • Information om hur du länkar konton till en virtuell assistent finns i: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/howto/virtual-assistant/linkedaccounts/