Kan en Visual Studio-prenumerant köra programvaran som licensierats under MSDN på Azure Virtual Machines?

Ja, alla befintliga Visual Studio-prenumeranter som har aktiverat sin prenumeration kan köra det mesta av den programvara som licensierats under MSDN på Azure Virtual Machines, vilket ger större flexibilitet för att utveckla och testa programmen. Denna molnanvändningsrättighet gäller all programvara som inkluderats i MSDN-prenumerationen förutom Windows-klienten och Windows Server. Visual Studio-prenumeranter kan köra Windows Server på Azure Virtual Machines, men eftersom detta inte ingår som en del av molnanvändningsrättigheterna debiteras prenumeranterna enligt taxan för Windows Server Virtual Machines. Visual Studio-prenumeranter kan bara köra virtuella datorer med Windows-klienter i Azure MSDN-förmånsprenumerationen eller MSDN-prenumerationen för utveckling och testning (betala per användning). I licensieringsdokumentationen för Visual Studio och MSDN finns ytterligare information om molnanvändningsrättigheter. Utöver denna nya användningsrättighet för Visual Studio-prenumeranter har vi uppdaterat Azure MSDN-förmånen så att MSDN-prenumeranter får en månatlig kredit som de kan använda för Azure-tjänster och lägre kostnader för att köra Windows Server-baserade virtuella datorer.

Related questions and answers

  • Du får enkel tillgång till support för Azure genom att gå till Azure-portalen online och skicka en supportförfrågan. Tillgång till support för prenumerationshantering och fakturering ingår i din Microsoft Azure-prenumeration och teknisk support ges via ett supportavtal för Azure. Steg-för-steg-anvisningar för Azure-portalen finns i How to create a Azure support request (Såhär skapar du en Azure-supportbegäran). Du kan också skapa och hantera dina supportbegäranden programmässigt med REST API för Azure-supportbegäran.

  • Information om hur du konverterar en befintlig V4-robot till en färdighet finns i: https://docs.microsoft.com/azure/bot-service/skill-implement-skill?view=azure-bot-service-4.0&tabs=cs

  • Supportavtalen för Azure är utformade för att uppfylla olika affärsbehov. Betalda supportavtal ger tillgång till teknisk support för reparationsproblem dygnet runt. Med supportavtal på högre nivå får du snabbare svarstid och tillgång till rådgivande support, granskningar för konfigurationsoptimering samt andra förmåner. Mer information om befintliga supportavtal hittar du på sidan för supportavtal för Azure.

    Azure Stack Hub täcks av supportplanerna Standard, Pro Direct och Premier.

  • Ja. Azure Stack Hub är en utökning av Azure och stöd för Azure Stack Hub ingår i de avgiftsbelagda supportplanerna Standard, Professional Direct och Premier. Notera att Stack inte ingår i den avgiftsbelagda supportplanen Developer.

  • Lär dig hur du konfigurerar webbappar.