Tas några transaktionsavgifter ut för köp via Azure Marketplace?

När en utgivares lösningslicens köps via Azure Marketplace delas inkomsterna för licensen mellan Microsoft och utgivaren enligt villkoren i [Avtalet för utgivare på Marketplace](http://download.microsoft.com/download/B/1/3/B134B02E-72D4-4C60-80D3-358D5EAF28FB/Microsoft Marketplace Publisher Agreement.pdf). För utgivarlösningar med BYOL (Bring your own license) behöver utgivare inte betala någon transaktionsavgift.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.