Finns det några riktlinjer för var en profil i Azure Partner Directory ska innehålla?

Syftet med Azure Partner Directory är att ge kunderna en katalog när de behöver kontakta ett partnerföretag kring något i Azures offentliga moln. Därför ber vi partnerföretagen att beskriva sin verksamhet i termer av de tjänster/lösningar i Microsoft Azure som de erbjuder sina kunder.

 • I allmänhet följa riktlinjerna för Azure-varumärket (t.ex. Microsoft Azure, inte Windows Azure)
 • Profilen måste innehålla en logotyp (340 x 148 bildpunkter, .png, .jpg eller .jpeg)
 • Webbadressen ska leda till din Microsoft Azure-verksamhet och inte en allmän hemsida
 • Beskrivningen av tjänsten ska inte vara allmän (till exempel en företagsöversikt) utan vara specifik för Microsoft Azure-tjänsten
 • Profilen får bara innehålla tjänster/lösningar i Azure som du aktivt erbjuder och har expertis kring

Relaterade frågor och svar

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • En tillfällig disk är lagring som är direkt kopplad till den distribuerade virtuella datorn. Data på en tillfällig disk förloras när den virtuella datorn stängs av. Om du behöver beständig lagring finns det en mängd typer och storlekar på beständiga datadiskar som betalas separat. Mer information finns i lagringsprissättning. För beständig lagring av virtuella datorer rekommenderar vi att du använder Managed Disks för att dra nytta av bättre hanteringsfunktioner, skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

 • Ja, via License Mobility. Om du har Software Assurance så kan du använda din egen licens för alla virtuella datorer som stöds av serverprodukter.

 • Aktiva enheter för en viss mobil tjänst identifieras unikt genom dess installations-ID. För en fysisk enhet är installations-ID:t som regel beständigt, såvida appen inte avinstalleras av användaren. För enhetsemulatorer kontrollerar emulatorimplementeringen om samma eller ett nytt installations-ID rapporteras varje gång programmet startas.

 • Om du har skapat ett Azure-ärende om teknisk support och behöver en rotorsaksanalys går detta att begära för alla Azure-supportplaner, inklusive Premier.

 • Nej, ingen avgift tillkommer för dataöverföring inom ett virtuellt nätverk.