Finns det några dagliga push-kvoter för Notification Hubs?

Det finns inga dagliga kvoter för push-meddelanden.

Notification Hubs

Relaterade frågor och svar

  • Aktiva enheter är enheter som är berättigade att ta emot meddelanden. De definieras som unika registrerings-ID för enheter med Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) för enheter som använder Windows Notification Service eller Microsofts push-meddelandetjänst, eller enheter som använder Apples push-meddelandetjänst.

  • Varken Basic- eller Standard-nivån kräver automatisk skalning. Kunderna kan använda ett obegränsat antal push-meddelanden till publicerat pris.

  • Push-meddelanden inkluderar alla meddelanden som levereras till plattformarnas meddelandetjänster (till exempel Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging och Microsoft Push Notification Service).

  • Alla nya registreringar mot hubbar i ett namnområde vars kvot för aktiva enheter uppnås avbryts.

  • Med en Azure-prenumeration kan du organisera åtkomsten till molntjänstresurser, där Notification Hubs är en resurs. Ett namnområde är en grupperingsmekanism som kan innehålla flera Notification Hubs och finns i en region. En hubb är en motor som förenklar push-meddelanden och skickar meddelanden till plattforms oberoende appar i Notification Hubs.

  • Gå till hanteringsportalen ServiceBus och klicka på namnområdet, klicka sedan på Notification Hubs. Under skalningsfliken kan du ändra tjänstnivån för Notification Hubs.