Är priset detsamma för alla metoder för trafikroutning?

Ja, priserna för DNS-frågor och hälsokontroller är desamma oavsett vilken metod för trafikroutning som används.

Traffic Manager

Relaterade frågor och svar

  • Med Traffic Manager kan du förbättra tillgängligheten för dina verksamhetskritiska program genom att övervaka dina värdbaserade Azure-tjänsters slutpunkter och genom att kunna använda automatisk växling vid fel om en tjänst slutar fungera. För att göra detta övervakar Traffic Manager hela tiden hälsan hos varje tjänstslutpunkt. När dessa ”hälsokontroller” upptäcker att en tjänst har slutat fungera dirigerar Traffic Manager om trafiken till andra tjänster.

  • När en användares dator skickar en DNS-fråga kontaktar den inte Traffic Managers namnservrar direkt. Istället skickas dessa frågor via rekursiva DNS-servrar som körs av företag och Internetleverantörer. Dessa servrar lagrar DNS-svaren, så att andra användares frågor kan behandlas snabbare. Eftersom dessa lagrade svar inte når Traffic Managers namnservrar leder de inte till någon kostnad. Cachelagringstiden fastställs av ”TTL”-parametern i det ursprungliga DNS-svaret. Denna parameter kan konfigureras i Traffic Manager – standarden är 300 sekunder och minimivärdet är 30 sekunder. Genom att använda en större TTL, kan du öka mängden lagring som görs av rekursiva DNS-servrar och därmed minska dina kostnader för DNS-frågor. Ökad lagring kommer dock även att påverka hur snabbt förändringar i slutpunktsstatus uppfattas av användarna, t ex användarnas redundanstider om ett slutpunktsfel blir långvarigt. Av detta skäl rekommenderar vi inte att man använder mycket stora TTL-värden. På samma sätt ger kortare TTL snabbare failover-tider, men eftersom cachningen minskas, blir antalet frågor till Traffic Managers namnservrar högre. Genom att låta dig konfigurera TTL-värdet gör Traffic Manager att du kan fatta det bästa beslutet för TTL baserat på ditt programs företagsbehov.

  • Så fort en användare ansluter till ditt program används en DNS-fråga för att mappa namnet på din tjänst till dess IP-adress. Genom att tillhandahålla olika svar på olika DNS-frågor gör Traffic Manager att du kan dirigera inkommande trafik för flera värdbaserade Azure-tjänster samtidigt, oavsett om de körs i samma datacenter eller i olika datacenter runtom i världen. Med Traffic Manager får du ett urval av metoder för trafikroutning: inklusive prestanda, redundans och resursallokering (round-robin). Genom att använda dessa metoder för att hantera trafiken på ett effektivt sätt garanteras hög prestanda samt god tillgänglighet och återhämtningskapacitet för dina program.