Kan medlemmar i utbildningspersonalen som deltar i institutionens kurser ladda ned programvara för Azure-utvecklarverktyg för utbildning?

Ja. Medlemmar i utbildningspersonalen som registrerar sig på en godkänd kurs är berättigade att installera programvara för Azure-utvecklarverktyg för utbildning på sina personliga datorer för icke-kommersiell användning.

Relaterade frågor och svar

  • Det finns flera flexibla köpalternativ för Azure. Det snabbaste och enklaste sättet att betala för Azure är att köpa direkt från Microsoft. Mer information om andra köpalternativ finns här.

  • Lär dig hur du använder lösenordshantering.

  • Lär dig hur du väljer rätt installationstyp.

  • Läs mer om att migrera robotar i .NET och JavaScript till den senaste versionen av Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Lär dig hur du skapar användare med hjälp av PowerShell.