About Azure SQL Database access: Firewall Authentication and Authorization

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du migrerar SQL Database till molnet.

  • Lär dig hur du kopierar en Azure SQL-databas.

  • Med reserverad kapacitet för Azure SQL Database kan du spara upp till 33 %1 jämfört med priser som inkluderar licens genom att förskottsbetala för din SQL Database-beräkningskapacitet för en ettårs- eller treårsperiod. Det är en utökning av prissättningen för Azure-reservation, vilket även inkluderar reserverade instanser för virtuella Azure-datorer. I dag kan kunder med aktiv Software Assurance spara upp till 55 % när de använder Azure Hybrid Benefit för SQL Server med den nya vCore-baserade inköpsmodellen i SQL Database. Med stöd för reserverad kapacitet på enkla databaser, elastiska pooler och hanterade instanser kan du nu göra ännu större besparingar genom att kombinera din Azure Hybrid-förmån med prissättning för reserverad virtuell kärna för att spara upp till 80 %2. Du kan sänka den totala ägandekostnaden genom att kombinera prissättning för reservation med priser som inkluderar licens och på så sätt hantera kostnader över förutsägbara och variabla arbetsbelastningar samt förbättra budgeteringen och prognostiseringen med en enskild förskottsbetalning som gör det enkelt att beräkna dina investeringar. 1 Besparingar baserat på hanterade SQL Database-instanser för generell användning med åtta virtuella kärnor i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med 3-årig reserverad kapacitet inklusive licens. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i maj 2018, kan komma att ändras. 2 Besparingar baserat på affärskritiska hanterade SQL Database-instanser med åtta virtuella kärnor i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med grundpriset för Azure Hybrid-förmån plus 3-årig reserverad kapacitet. Besparingarna inkluderar inte Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise-versionen, som kan variera beroende på EA-avtal. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i maj 2018, kan komma att ändras.

  • Lär dig hur du felsöker.

  • Lär dig hur du hanterar dynamiska hanteringsvyer.