Om ASP.NET-webbdistribution med Visual Studio

I den här självstudien får du lära dig hur du distribuerar (publicerar) ett ASP.NET-webbprogram till App Service Web Apps eller en tredjepartsleverantör av värdtjänster.

App Service

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du konfigurerar webbappar.

  • Lär dig hur du konfigurerar ett anpassat domännamn köpt från GoDaddy för en webbapp i Azure App Service med hjälp av Traffic Manager.

  • Lär dig hur du ansluter säkert till serverdelsresurser.

  • Få mer information om hur du uppgraderar ClearDB.