Om App Service-miljöer

Läs om funktionen i App Service-miljön v1 som tillhandahåller säkra, VNet-anslutna, dedikerade skalningsenheter för att köra alla dina appar.

App Service

Relaterade frågor och svar

  • Lär dig hur du konfigurerar ett anpassat domännamn köpt från GoDaddy för en webbapp i Azure App Service med hjälp av Traffic Manager.

  • Lär dig hur du konfigurerar webbappar.

  • Utforska stöd för tekniker med öppen källkod i Microsoft Azure App Service.

  • Få mer information om hur du uppgraderar ClearDB.