Azure SQL Database를 통한 인텔리전트 성능

리소스 확장, 성능, 자동 튜닝에 대한 클라우드 개발자 가이드v

Den här resursen är tillgänglig på 한국어.

Publicerad: 2018-03-09

앱을 개발할 때는 데이터베이스 성능을 최적화하는 방안을 반드시 고려해야 합니다. Microsoft의 인텔리전트 클라우드 데이터베이스인 Azure SQL Database는 개발자의 작업을 간소화하고 워크로드에 맞게 설계되었으므로 중요한 순간에 어렵지 않게 작업할 수 있습니다. "Azure SQL Database를 통한 인텔리전트 성능(Intelligent Performance with Azure SQL Database)"을 읽고 최소 비용으로 데이터베이스의 성능을 극대화하고 최적화하는 방안을 찾아 보세요. eBook에서 데이터베이스 성능을 다음 3가지 관점에서 알아보세요.

• 동적 리소스 확장

• 데이터베이스 성능 기능

• 인텔리전트 성능 모니터링 및 튜닝

이 eBook을 무료로 다운로드하여 데이터베이스에 필요한 리소스가 있는지 확인하고, 해당 리소스를 최대로 활용하며, SQL의 최고 성능을 위해 백그라운드에서 항시 최적화하세요.


리소스는 영어로 제공됩니다.Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.