Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Microsoft Azure-informationsgrafik

These technical infographics are excellent for learning and training. Zoom into details, download, or print (26 x 39 in./66.04 x 99.06 cm).

Explore solution architectures to get guidance on designing and implementing secure, highly-available, performant and resilient solutions on Azure.

Microsoft Azure
Ger en överblick över funktionerna, tjänster och allmän användning av Azure.
Molnidentitets- och åtkomsthantering
Visuell referens för att förstå grundläggande identitetstjänster i Azure.
Molnsäkerhet
En översikt över säkerhet, sekretess och efterlevnad i Azure.
API Management
Sammanfattar hur du publicerar API till partners, anställda samt 3:e partsutvecklare på ett säkert sätt och på ett skalbart sätt.
SharePoint med SQL Server AlwaysOn
Användning av infrastrukturtjänster för att inrätta en hög tillgänglighet i driftsättningen av en SharePoint-grupp med SQL Server konfigurerad för AlwaysOn.
Bygga verkliga molnappar
En mönsterbaserad strategi för att bygga upp verkliga molnlösningar.
Skalningsprogram med molntjänster
Skalning av ett program med molntjänster, inklusive design, driftsättning och anpassning.
Mobila spel
Beskriver de funktioner för spel, inklusive data, databehandling, legitimation och media.
Cloud Design-mönster
Skildrar gemensamma problem med att utforma molnvärdbaserade program och designmönster som ger vägledning.
SQL Server 2016
Översikt över SQL Server 2016:s funktioner: på plats, i molnet och däremellan. Se hur dina nuvarande färdigheter och kunskaper om SQL Server kan hjälpa dig att gå över till SQL Server på virtuella datorer i Microsoft Azure, samt till Azure SQL Database.
Enterprise Mobility
Se hur lösningen Microsoft Enterprise Mobility integrerar med din miljö, d.v.s. dina användare och din lokala infrastruktur. Visa de viktigaste möjligheterna med varje pelare i lösningen: identitet, enheter, appar och data.