Hoppa över navigering

귀사의 하이브리드 클라우드 전략 설계하기: ID 및 액세스 관리

Resursen 귀사의 하이브리드 클라우드 전략 설계하기: ID 및 액세스 관리 är inte tillgänglig i Svenska. Informationen är tillgänglig i 한국어.

Publicerad: 2018-03-22

설문 조사에 응한 80% 이상의 회사가 하이브리드 클라우드 방식을 사용하고 있습니다. (출처: 2017년 Microsoft 하이브리드 클라우드 현황) 비즈니스의 복잡한 하이브리드 환경을 간소화하려면 효과적인 ID 및 액세스 관리 전략이 필요합니다. 이 전략으로 온-프레미스 네트워크 및 클라우드 서비스에 필요한 여러 개의 직원 ID와 본인확인 인증절차를 통합 관리할 수 있습니다.

이 eBook에서 다음과 같은 일반적인 하이브리드 클라우드 ID 및 액세스 문제를 해결하는데 유용한 Azure 솔루션에 대해 확인해보세요.

• 사용자 ID 모두 가져오기

• 효율적인 관리와 비용 절감을 위해 단일 ID 실행하기

• 간편한 ID 관리로 보안을 향상시키기

• 시스템에 새로운 앱 통합하기

리소스는 영어로 제공됩니다.

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.