Gartner 研究简报:2017 年 Microsoft 的 Azure Stack 对您的云业务有何意义

Den här resursen är tillgänglig på 中文.

Publicerad: 2017-11-10

近 75% 的企业正尝试采用混合云计算策略。* 互操作性是充分利用混合云的关键。对于 IT 经理和开发人员而言,混合云意味着跨内部和外部云服务开发和部署应用,以实现高效率和灵活性。对于客户而言,混合云意味着提供可与本地目标、托管私有目标或公共目标实现 API 兼容的服务和应用,以在云之旅中获得更佳用户体验。Azure Stack 可以:

• 将云计算的敏捷性和快速创新性引入本地环境。
• 促进本地和云开发经验之间的一致性。
• 帮助组织更轻松地进行扩展。
• 减少当今混合云计算模型中发现的技术岛屿。

阅读 Gartner 研究简报 2017 年 Microsoft 的 Azure Stack 对您的云业务有何意义。该混合云计算研究简报提供了专家建议、分析和典型用例。

请注册以下载关于 Azure Stack 的 Gartner 简报。

*来源:Gartner,2017 年 Microsoft 的 Azure Stack 对您的云业务有何意义,2017 年 8 月。  资源提供英语版本。

Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande