Hype Cycle för datavetenskap och maskininlärning

Den här resursen är tillgänglig på English.

Publicerad: 2018-07-23

Uppmärksamheten runt avancerad analys har lett till att en stor mängd relaterade tekniker har utvecklats. En del är redan färdigutvecklade, en del kommer aldrig att bli det, och andra kan mycket väl bli avgörande för nya framsteg inom datavetenskapen i framtiden. 

Som dataexpert vill du naturligtvis veta vilka av dessa trender och ämnen som kommer att ha bestående värde för dig i ditt arbete. Ladda ned den här Gartner Hype Cycle-tilläggsrapporten för att: 
  • lära dig mer om Gartners definitioner, analyser, råd och prognostiserade verksamhetspåverkan för mer än 25 datavetenskaps- och maskininlärningstekniker 
  • lära dig mer om vilka tekniker som är särskilt intressanta och få viktig information om dessa teknikers utveckling och implementering 
  • få information som hjälper dig att utvärdera din nuvarande kapacitet och dina möjligheter för teknikimplementering samt få hjälp med att lyckas med data- och analysinitiativ genom att fokusera på rätt investeringar 
  • få tillgång till omfattande utvärderingar av tekniker som kan vara för dyra, för riskabla eller för överskattade för att berättiga implementering 
  • läsa om alla teknikers relativa fördelar och få en prognos om vilka tekniker som kommer att ha störst genomslagskraft under de kommande två till tio åren.

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om Azure och andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande.