Forrester Research 보고서: 오픈 소스가 비즈니스를 어떻게 혁신하는지 알아보기

Den här resursen är tillgänglig på 한국어.

Publicerad: 2016-11-01

왜 오픈 소스를 도입해야 하는가?
        
Forrester Research에 따르면 소프트웨어 의사 결정권자의 41%가 오픈 소스 사용을 늘리는 것이 2016년의 주요 과제라고 답했습니다. Fortune 50대 및 Fortune 100대 기업 중에서 오픈 소스 도구를 디지털 혁신의 동력으로 삼는 곳도 늘어나고 있습니다.

Forrester 보고서 “Open Source Powers Enterprise Digital Transformation”은 기업이 갈수록 오픈 소스 기술 사용에 적극적인 이유와 그 접근 방식에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 변화의 요인과 영향에 대해 알아보려면 이 양식을 작성하시고 보고서 전문을 읽어보십시오.

리소스는 영어로 제공됩니다.

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.