Hoppa över navigering

Quantum Development Kit

Alla verktyg du behöver för att utveckla kvantprogram och formulera optimeringsproblem

Utvecklingspaketet för kvantberäkning och optimering

Med Quantum Development Kit med öppen källkod för Azure Quantum kan du utveckla hållbara Quantum-program för kvantummaskinvara idag och för skalbar maskinvara i framtiden. Optimeringslösningar passar bra att köra på skalbara kvantdatorer. I Quantum Development Kit finns också verktyg för att formulera optimeringsproblem som kan köras i storskaliga eller maskinvaruaccelererade beräkningsresurser i Azure.

Q#: Ett högnivåspråk som gör att du kan fokusera din programmering på algoritmnivå

Kvantberäkningssimulator och resursuppskattare som anger de verkliga kostnaderna för att köra dina lösningar

Färdiga bibliotek och exempel för aritmetik, kemi och maskininlärning som utvecklats av branschexperter

Optimeringslösare som körs på klassiska och accelererade beräkningsresurser i molnet

Quantum Development Kit för Q# och Azure Quantum

Quantum Development Kit är utvecklingspaketet för Q# (vårt kvantprogrammeringsspråk) och Azure Quantum (vår kvantmolnplattform). Skapa och kör Q#-program på kvantmaskinvara eller formulera lösningar som kör optimeringslösare på klassisk maskinvara på Azure.

Mer om kvantberäkning och optimering

Q#: Kvantprogrammeringsspråk

Q# är ett högnivåspråk för kantprogrammering som gör att du kan utveckla kvantprogram på ett intuitivt och modernt sätt. Med Q# kan du fokusera på ditt arbete på algoritm- och programnivå när du skapar kvantprogram.

Läs mer

Utveckla med bekanta verktyg

Quantum Development Kit och Q# har omfattande integrering med Visual Studio, Visual Studio Code och Jupyter Notebook-filer. Använd Q# självständigt, i notebook-filer och på kommandoraden, eller använd ett värdspråk som samverkar med både Python och .NET. Formulera optimeringslösningar med Python-paketet för Azure Quantum-optimering.

Kom igång

Lär dig kvantberäkning idag

Utöka dina kvantberäkningskunskaper med omfattande utbildningsresurser. Utforska de grundläggande begreppen inom kvantberäkning och lär dig skapa grundläggande kvantprogram via inlärningsmoduler och självstudier i kvantberäkning i egen takt. Få en anpassad rekommendation om Quantum-utbildningsmaterial på utbildningssidan utifrån dina intressen, din bakgrund och dina mål.

Påbörja utbildningen

Bidra till Quantum Development Kit

Samarbeta i en ny community som består av Quantum-programmerare som arbetar med Quantum Development Kit med öppen källkod i GitHub. Hjälp den växande utvecklarcommunityn att skapa nya spännande lösningar i Q# och ta itu med komplexa problem med hjälp av Q#-bibliotek för aritmetik, kemi och maskininlärning.

Vanliga frågor och svar om Q# och Quantum Development Kit

  • För att göra kvantberäkningar används kvantmekanik. Optimering kommer att vara ett viktigt område för kvantdatorer i framtiden, och här har kvantlösningar en fördel framför klassiska lösningar. Vi kan redan idag lösa optimeringsproblem med hjälp av så kallade Azure Quantum-lösare som körs på klassisk maskinvara på Azure snabbare än med många andra klassiska optimeringstekniker. Läs mer.
  • Ja. Quantum Development Kit är ett utvecklingspaket med öppen källkod som du kan installera på din bärbara dator eller andra datorer för att simulera beräkningen av Q#-program på ett litet antal kvantbitar. Antalet kvantbitar som simuleras beror på vilken minnesstorlek som är tillgänglig. Du kan också köra Q#-kod i Jupyter-notebook-filer på webben eller med GitHub Codespaces utan att du behöver installera något på datorn. Du behöver dock en Azure-prenumeration för att kunna köra Q#-program på kvantmaskinvara med Azure Quantum. Lär dig att konfigurera Quantum Development Kit.
  • Bra fråga! Det finns några olika sätt. Du kan börja med Azure Quantum och QDK. Påbörja din inlärningsresa genom att lära dig om kvantberäkning, optimering, Q#, Azure Quantum och QDK. Ha kontakt med partner och nystartade företag i Microsoft Quantum Network. Gå med i vår växande community och bidra till Quantum Development Kit-plattformen med öppen källkod. Och få meddelanden om kommande händelser för kvantberäkning och optimering.
  • Nej, du kan använda Quantum Development Kit på tre sätt: använda det online, installera det lokalt eller använda en Docker-avbildning. Du kan köra Q#-kvantkod i Jupyter-notebook-filer på webben eller med GitHub Codespaces utan att du behöver installera något på datorn. Om du vill utveckla Q#-program med Visual Studio eller Visual Studio Code kan du installera Quantum Development Kit med tilläggen för dessa utvecklingsmiljöer. Läs om alla sätt att använda Quantum Development Kit.
  • Q# fungerar bra självständigt eller tillsammans med andra språk som Python eller C# . Du kan utveckla Python-värdprogram som anropar Q#-åtgärder. Python-koden är bara ett vanligt Python-program. Du kan använda valfri Python-miljö, däribland Python-baserade Jupyter-notebook-filer, för att skriva Python-programmet och anropa Q#-åtgärder. Läs mer om utveckling med Q# och Python.
  • Q# har vuxit fram ur ett behov av att kunna utveckla, kompilera och köra algoritmer på småskalig NISQ-kvantmaskinvara och storskaliga kvantdatorer. Q# är ett modernt, kvantfokuserat programmeringsspråk som möjliggör produktiv utveckling av stora mängder komplexa program, inte bara enkla kvantkretsar. Kvantprogram som utvecklas med Q# är hållbara för föränderliga kvantmaskinvaruplattformar. Läs mer om varför vi behöver Q#.

Kom igång med Quantum Development Kit

Kom igång