Cutting Right to the Code: 코드 없는 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 되는 웹 개발자 가이드

Den här resursen är tillgänglig på 한국어.

Publicerad: 2016-08-25

네트워크 단에서 공격에 취약한 부분을 최소화하는 것은 모든 웹 개발자들이 겪는 고충입니다. 웹 개발자들은 시간이 많이 드는 백업, 확장 계획 및 로깅 등 필요한 작업도 병행 해야 합니다. 이 전자책과 책에 포함된 코드 샘플, 샘플 앱 및 ARM 템플릿은 웹 개발자가 코딩이 아닌 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 됩니다. 이 전자책을 통해 사용 패턴 및 추세 파악, 콘텐츠 배포 네트워크에 연결, 검색 구현 사용자 지정, 앱의 사용자 및 액세스 스토리 구현, 자동으로 확장되도록 서버 구성 등에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

리소스는 영어로 제공됩니다.

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.