Cutting Right to the Code: 코딩이 아닌 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 되는 모바일 개발자 가이드

Resursen Cutting Right to the Code: 코딩이 아닌 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 되는 모바일 개발자 가이드 är inte tillgänglig i Svenska. Informationen är tillgänglig i 한국어.

Publicerad: 2016-08-25

모바일 개발자들은 코드를 작성하려고 일을 시작합니다. 하지만 시간이 많이 드는 백업, 확장 계획 및 로깅 등 필요한 작업을 병행 해야 합니다. 이 전자책과 책에 포함된 코드 샘플, 샘플 앱 및 ARM 템플릿은 모바일 개발자가 코딩이 아닌 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 됩니다. 이 전자책을 통해 신속하게 사용자 ID 해결, 여러 푸시 알림 시스템에서 안정적인 배달, 네트워크 수준에서 공격에 취약한 부분 최소화, 사용 패턴 및 추세 파악, 고품질 미디어 재생 제공 등에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Hitta fler resurser

리소스는 영어로 제공됩니다.

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Logga in eller ange din information om du vill ladda ned rapporten.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsoft Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.