Hoppa över navigering

コード開発に即着手:コーディング以外のタスクをなくし、迅速にモバイル開発を完了させるためのガイド (日本語)

Resursen コード開発に即着手:コーディング以外のタスクをなくし、迅速にモバイル開発を完了させるためのガイド (日本語) är inte tillgänglig i Svenska. Informationen är tillgänglig i 日本語.

Publicerad: 2016-08-25

モバイル開発者が取り組みたいと願う作業は、何よりもコードの作成です。しかし、バックアップ、スケール プランニング、ログ記録など、他の必要な作業に貴重な時間を割かなければならない場合も多々あります。この電子書籍には、コードのサンプル、アプリのサンプル、ARM テンプレートが掲載されており、モバイル開発者がコーディング以外のタスクを減らし、いち早くコーディングに取り組むのに役立ちます。知識を深めることのできる主な内容には、ユーザー ID の迅速な特定、さまざまなプッシュ通知システム間での信頼性の高い配信、ネットワーク レベルでの攻撃対象範囲の最小化、使用パターンとトレンドの特定、高品質なメディアの再生などがあります。

Logga in för att ladda ned

- Eller -

Ange lite mer information och skicka in.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden för Microsoft Azure samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.