Hoppa över navigering

Välja databasmigreringsväg till Azure

Publicerad: 2020-05-29

Öka säkerheten och sänk kostnaderna genom att migrera dina SQL Server-arbetsbelastningar till molnet med Azure. Läs Välja databasmigreringsväg till Azure, ett white paper med riktlinjer som beskriver hur du migrerar dina lokala databasarbetsbelastningar till Azure SQL Database:

  • Lär dig hur du kan minska migreringskostnaderna med Azure Hybrid-förmånen.
  • Se hur du kan dra nytta av förbättrad säkerhet, inbyggd intelligens och dynamisk skalbarhet.
  • Få stegvisa anvisningar om hur du planerar, optimerar och implementerar molnbaserad migrering.
  • Effektivisera övergången till molnet med verktyg som Azure Database Migration Service.

Börja utforska din väg till molnet – och se hur en migrering till Azure kan hjälpa dig att minska det administrativa arbetet och öka produktiviteten.

Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i