Hoppa över navigering

Mer än förutsägande underhåll: "det möjligas konst" med IoT

Publicerad: 2019-04-04

Efter den initiala hajpen har nu Sakernas Internet (IoT) mognat och utvecklats till att bli en användbar teknik för organisationer av alla storlekar och inom en mängd olika branscher. Stora användningsfall är redan vedertagna och olika organisationer testar gränserna för varför, hur och var de ska distribuera IoT för att kunna:
  • Skapa nya intäktsströmmar.
  • Möjliggöra nya affärsmodeller.
  • Skapa synergi med andra avancerade tekniker som AI, blockkedjor och avancerade slutpunkter. 

För att kunna utnyttja IoT fullt ut och uppnå ett lyckat projekt är det viktigt att först skaffa sig en större förståelse för dess affärsvärde och huvudkomponenter. Läs igenom den här kostnadsfria beställda rapporten från Boston Consulting Group (BCG) för att få vägledning och utforska verkliga exempel som hjälper dig att lösa dina affärsutmaningar med hjälp av IoT.