Azure 전략 및 실행 가이드

Den här resursen är tillgänglig på 한국어.

Publicerad: 2018-04-05

클라우드 컴퓨팅의 잠재력이 기업에 많은 영향을 주고 있지만, 클라우드 전환 시 귀사의 IT 팀이 어떻게 이를 귀사에 맞게 조정해야 하는지 명확하지 않을 수 있습니다.

본 가이드는 귀사의 IT 팀이 클라우드 기술을 더욱 효과적으로 실행하고 통합하는데 도움을 주기 위해 만들었습니다. 클라우드의 핵심 개념뿐만 아니라 Azure와 관련된 조언과 전략도 살펴볼 수 있습니다.

  • 보안과 ID, 클라우드 디자인 원칙이 통합된 일반적인 아키텍처 
  • DevOps 및 클라우드 기술을 어떻게 귀사에 맞게 조정해야하는지에 대한 방법 
  • 클라우드 리소스의 통합, 계획, 관리 
  • Microsoft Azure 거버넌스Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande