Azure の戦略および実装ガイド

Den här resursen är tillgänglig på 日本語.

Publicerad: 2018-04-05

組織にとって、クラウド コンピューティングの可能性は明らかですが、クラウドへの移行において IT 組織がどのような調整を行う必要があるのかは不明瞭である場合があります。

このガイドを使用して、IT チームはクラウド テクノロジをより効果的に実装および統合することができます。主要なクラウドの概念と、以下の分野に関する Azure 固有のヒントと戦略について説明します。

• セキュリティ、ID、クラウド設計の基本原則を踏まえた一般的なアーキテクチャ。

• DevOps とクラウド テクノロジの活用。

• クラウド リソースを統合、計画、管理する方法。

  • Microsoft Azure のガバナンス。

Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande