IDC-undersökning: Azure Site Recovery och Azure Backup hjälper till att förbättra affärsverksamheter

Den här resursen är tillgänglig på Deutsch, Français, Español, 日本語, Português, English.

Publicerad: 2019-12-27

Dataskydd och haveriberedskap är mycket viktigt, men IDC uppskattar att så många som hälften av alla företag inte är redo att återställa efter en katastrof. Den här IDC-studien visar hur företag som använde Azure Site Recovery och Azure Backup inte bara uppfyllde sina behov av haveriberedskap och dataskydd, utan även fick ytterligare affärsfördelar såsom följande:
  • 337 procents avkastning på investeringen över en femårsperiod.
  • 66 procents minskning av den genomsnittliga tiden för dataåterställning.
  • 76 procent snabbare säkerhetskopieringar. 
  • 51 procents ökning av effektiviteten hos IT-team. 

Logga in med valfritt konto

- Eller -

Berätta lite om dig själv.

Alla fält markerade med * måste fyllas i